Ķīmiskās fizikas institūts

Par Ķīmiskās fizikas institūtu

Laipni lūgti Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta (ĶFI) mājaslapā!
Ķīmiskās fizikas institūts Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts apvieno zinātniekus fizikas un ķīmijas starpdisciplināro pētījumu veikšanai un sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un veicinot to pārnesi tautsaimniecībā.

Institūtā darbojas sešas pētniecības laboratorijas, kas sadalītas pa 2 nodaļām:
ĶFI ir "Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju" valsts nozīmes pētnieciskā centra (VNPC) dalībnieks, un centra ietvaros cieši sadarbojas ar:
  • LU Ķīmijas fakultāti, Bioloģijas fakultāti, Fizikas un matemātikas fakultāti,
  • LU Cietvielu fizikas institūtu, Atomfizikas un spektroskopijas institūt, Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu,
  • RTU Fizikas institūtu, Biomedicīniskās inženierijas un nanotehnoloģiju institūtu, Silikātu tehnoloģiju institūtu,
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.
ĶFI pētnieki aktīvi piedalās akadēmiskās izglītības laukā:
  • lasa lekcijas LU Ķīmijas fakultātē, Fizikas un matemātikas fakultātē,
  • vada bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādi,
  • veicina maģistru un doktorantu vizītes pasaules vadošajos zinātnes centros dažādu starptautisko projektu un programmu ietvaros,
  • organizē dažādus zinātnes un nanotehnoloģiju popularizēšanas pasākumus, kā, piemēram, Zinātnes nakts, Euronanoforum 2015 u.c.