Laipni lūgti!

Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts (LU ĶFI) apvieno zinātniekus fizikas, ķīmijas un materiālzinātnes starpdisciplināro pētījumu veikšanai un sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un veicinot to pārnesi tautsaimniecībā. ĶFI šobrīd ir Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība. Galvenie pētījumu virzieni ir nanostrukturētu materiālu, individuālu nanokomponenšu un to arhitektūru, kā arī hibrīdu materiālu īpašības un to pielietojumu izstrādes, radiācijas procesu norise cietās vielās, materiālu radiācijas izturība, spēcīgu magnētisko lauku ietekme uz radiācijas stimulētiem procesiem cietās vielās, jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrāde kodolsintēzes enerģētikai, materiālos uzkrātās kodolsintēzes degvielas īpašības, jonizējoša starojuma praktisks pielietojums tautsaimniecībā un medicīnā.

ĶFI ir "Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju" valsts nozīmes pētnieciskā centra (VNPC) dalībnieks un centra ietvaros cieši sadarbojas ar:

  • LU Ķīmijas fakultāti, Bioloģijas fakultāti, Fizikas un matemātikas fakultāti,
  • LU Cietvielu fizikas institūtu, Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu,
  • RTU Fizikas institūtu, Biomedicīniskās inženierijas un nanotehnoloģiju institūtu, Silikātu tehnoloģiju institūtu,
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

ĶFI pētnieki aktīvi piedalās akadēmiskās izglītības jomā:

  • docē kursus LU Ķīmijas fakultātē, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē,
  • vada bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādi,
  • veicina maģistru un doktorantu vizītes pasaules vadošajos zinātnes centros dažādu starptautisko projektu un programmu ietvaros,
  • organizē dažādus zinātnes un nanotehnoloģiju popularizēšanas pasākumus, kā, piemēram, Zinātnieku nakts, Euronanoforum 2015 u.c.